Al
604
klanten gaven ons een review op Kiyoh
Hoe werkt huren bij Zoef.com?
Sluiten
Stap 1

Stap 1

Kies uw producten
en plaats uw order / offerte

Stap 1

Stap 2

Wij kiezen de beste
leverancier voor u uit

Stap 1

Stap 3

Wij zorgen er voor dat alles
wordt geregeld

Privacy Statement

Privacy Statement


Via de website www.zoef.com van Online Rental B.V. (hierna: “Zoef’’), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Zoef acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Nederlandse en Europese privacywetgeving hieraan stellen. Dat betekent, onder andere, dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 januari 2017.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en bij het aanschaffen van producten, via onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Betaalgegevens

 

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot de website www.zoef.com;
 • het huren en verhuren  van artikelen via de website en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
 • het afhandelen van uw bestelling inzake het huren en/of verhuren van producten en het informeren over het verloop daarvan;
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via, bijvoorbeeld, de website en de daarop geboden chatoptie;
 • het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening en de huur en verhuur van producten en diensten, zoals het versturen van een nieuwsbrief, echter uitsluitend na uw toestemming.

 

Bewaartermijnen

Zoef bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken.

 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

 

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten.

 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Do-not-track-verzoeken

Via uw browser kunt u een do-not-track-verzoek bij ons indienen. Omdat onze website niet optimaal werkt zonder deze functionaliteiten, geven wij geen gehoor aan zulke verzoeken.

 

Minderjarigen

Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, mogen uitsluitend onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen per door een e-mail te sturen naar info@zoef.com, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 085-0479852 (bereikbaar op ma t/m vrij van 9.00 uur tot 17.00 uur).

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Website:               www.zoef.com

Adres:                   Dr. Kuyperkad 28, 3142 GC Maassluis

Email:                    info@zoef.com

KvK:                      70674868

Partner worden

Als je een verhuurder bent dan helpen we je graag met het verhuren van de spullen die jij wilt. Bedien eenvoudig een grotere markt en krijg inzicht over het huurgedrag en je eigen activiteiten. We nemen de marketing voor onze rekening en een deel klantcontact bij je uit handen. Zo krijg je meer business met minder werk. Da’s makkelijk verhuren!